Z o e k a c t i e   n a a r  v e r m i s t e   v r o u w   H e r s e l t
Op vrijdag 8 juli heeft RHWZ op verzoek van de Vlaamse Reddingshonden gezocht naar een 61-jarige vermiste vrouw uit Herselt (België). De vrouw was sinds 1 juli vermist. Samen met de Vlaamse Reddingshonden, SAR (België), SAR-K9 en de Limburgse Reddingshonden en in samenwerking met de politie is een gebied van ongeveer 10 km2 afgezocht. Eerder die week had RHWZ ook al met trailhonden gezocht samen met Mantrailing Midden Nederland.
Helaas is de vrouw niet aangetroffen.

Tijdens de zoekactie op vrijdag zijn in 17 honden en 21 mensen ingezet. De RHWZ was aanwezig met 4 honden en 6 mensen.

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20160708_02377870

 

Z o e k a c t i e   n a a r   v e r m i s t e   m a n   V l i s s i n g e n
Op 27 en 28 februari heeft RHWZ gezocht naar een vermiste man uit Vlissingen.

Deze man was sinds de woensdagavond ervoor vermist. De politie had al gezocht met helikopter en een diensthond. In het Nollebos bij Vlissingen werden sporen gevonden die wezen op de aanwezigheid van de man. Vrijdag is de Kanovijver met een brandweerboot met sonar afgezocht. Daarop is met dreglijnen gezocht naar de man. Daarbij werd geen lichaam gevonden.

In overleg met de politie heeft RHWZ zaterdag 27 februari met twee trailhonden, en drie waterhonden in de omgeving van de Kanovijver een zoekactie gehouden. Dit gaf aanleiding de volgende dag op het water te gaan zoeken. De brandweer verleende hierbij ondersteuning. Twee waterhonden gaven onafhankelijk van elkaar aan op een plek waar eerder door de sonar iets werd waargenomen. De coördinaten van deze plek zijn aan de politie doorgegeven. Door het troebele water was het echter niet mogelijk te duiken. Daarna hebben teams van de landelijke politie aanvullende zoekacties uitgevoerd zowel op het water als in het bos rond de Kanovijver. Ook RHWZ heeft op 23 maart op verzoek van de politie nog een stuk bos uitgekamd om dit gebied te kunnen uitsluiten.

Op donderdag 24 maart is het naar bovengekomen lichaam van de man door een medewerker van restaurant De Kanovijver in het water aangetroffen.

RHWZ wenst de nabestaanden veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

http://www.hvzeeland.nl/nieuws/28796-honden-speuren-naar-vermiste-vlissinger/
http://www.pzc.nl/regio/walcheren/reddingshondengroep-zoekt-vermiste-man-in-vlissingen-1.5770506
http://www.hvzeeland.nl/nieuws/29028-lichaam-nollebos-is-van-vermiste-robert-ziga/

Foto's: Frans Bosscha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

S p o e d i n z e t   v a n   d e   S W R H   n a a r   v e r m i s t e   m a n   ( 8 1 )   i n   d e   o m g e v i n g   v a n   B o s k o o p
Op zondag 27 december, aan het einde van de middag, kreeg de RHWW het verzoek van de politie om met honden te komen zoeken naar een vermiste man, die sinds de nacht vermist was. De zoekactie is door de omstandigheden van de vermissing klein begonnen maar al snel opgeschaald naar een grote zoekactie waarbij er ondersteuning is gevraagd aan de andere organisaties uit de samenwerking.

De man was voor het laatst gezien in zijn woning. Nadat hij de woning, in de nacht, heeft verlaten is geen enkel teken meer van hem vernomen. De politie heeft diverse middelen, waaronder een helikopter en honden ingezet om de man te traceren. Dit resulteerde helaas niet in het vinden van de man.

De Reddingshonden RHWW is in eerste instantie ter plaatse gegaan samen met de Mantrailgroep NL en zijn direct begonnen met zoeken. Omdat het zoekgebied bestond uit veel percelen die omringd zijn met sloten waardoor het zoeken traag verliep is er opgeschaald en ondersteuning gevraagd aan de andere reddingshonden organisaties.

Uiteindelijk hebben 7 organisaties uit de samenwerking deelgenomen aan de zoekactie. De zoekactie was tweeledig ingestoken, vlakte zoeken met de reddingshonden en de inzet van mantrailhonden. De reddingshonden hebben een ruim gebied rondom de woning afgezocht. Dit waren veel kwekerijen met grote kassen. Dit leverde echter niets op.

Twee mantrailhonden hebben onafhankelijk van elkaar een zelfde spoor uitgelopen dat uiteindelijk eindigde bij een uitmonding van een zijtak van de rivier de Gouwe. Deze plek zou de volgende dag, door de politie, nader onderzocht worden. De volgende dag zou blijken dat dit niet meer nodig was, omdat maandagochtend het lichaam van de vermiste man door een voorbijganger is aangetroffen in de rivier de Gouwe.

In totaal waren er 27 honden en 35 mensen vanuit de SWRH bij de zoekactie betrokken. De RHWZ heeft 3 honden en 5 mensen ingezet.

De SWRH wenst de nabestaanden veel sterkte bij het verwerken van hun verlies.
 
 
 
 

 

Z o e k a c t i e   n  a a r   v e r m i s t e   v r o u w   ( 6 7 )   i n   O o s t e r h o u t
In de nacht van donderdag 22 op vrijdag 23 oktober 2015 kreeg de RHWZ om 00.02 uur via de RHWW een melding van een 67-jarige vermiste dementerende vrouw en haar hond uit Oosterhout.

Zij was sinds donderdag 11.30 uur vermist. Haar auto stond nog op een parkeerplaats bij een bosgebied in Oosterhout. Familie en vrienden waren daar al sinds die middag aan het zoeken.

RHWZ heeft die nacht samen met SAR Mantrailing Midden-NL naar de vrouw gezocht. Daarbij zijn twee mantrailhonden ingezet. Ook is met een aantal vlaktehonden gezocht. De zoekactie gebeurde in nauwe samenwerking met de politie.

Om 6.30 uur is de zoekactie voor dat moment stopgezet. In overleg met RHWW en de politie zouden de mogelijkheden voor verdere zoekacties bekeken worden. Echter, kort na het stopzetten van de zoekactie kwam het goede nieuws dat de vrouw in goede gezondheid (met hond) was aangetroffen, zo'n 15 kilometer verderop. Zij kon weer snel herenigd worden met haar familie.

RHWZ heeft 1 mantrailhond, 3 vlaktehonden en 3 mensen ingezet. SAR Mantrailing Midden-NL was aanwezig met 1 mantrailhond en 1 geleider.
 
 

 

G r o o t s c h a l i g e   s p o e d i n z e t   v a n   d e   S a m e n w e r k e n d e   R e d d i n g s h o n d e n o r g a n i s a t i e s   ( S W R H )   n a a r   v e r m i s t e   v r o u w   ( 8 2 )   i n   S c h e v e n i n g e n
Op verzoek van de Politie Eenheid Den Haag hebben de Samenwerkende Reddingshondenorganisaties in de nacht van 2 op 3 oktober in Scheveningen gezocht naar een vermiste vrouw van 82 jaar.

De vrouw is woonachtig in een verzorgingstehuis in Scheveningen. De bejaarde vrouw, die lijdt aan dementie, wordt sinds donderdag 1 oktober 21.00 uur vermist. Ze ontsnapte donderdagavond even aan de aandacht van de verzorgers en is sindsdien niet meer gezien. Ze is slecht ter been en is zonder haar rollator vertrokken. De bejaarde vrouw droeg ten tijde van haar verdwijning een bruine colbert, een beige driekwartsbroek en bruine schoenen.

De politie heeft met man en macht naar de vermiste vrouw gezocht maar dat heeft helaas niets opgeleverd. Ook de zoekactie van de SWRH had niet het gewenste resultaat. Mocht u informatie hebben over deze vermissing neemt u dan zo snel mogelijk contact op met de politie.

De SWRH hebben naast reddingshonden ook mantrailhonden ingezet. Tevens is er gezocht met een mobiel team mantrackers. In totaal zijn er 28 honden en 37 personen bij de zoekactie betrokken geweest.

De RHWZ heeft 3 honden en 5 personen ingezet.

De Samenwerkende Reddingshondenorganisaties wensen de achterblijvers veel sterkte bij het verdere verloop van deze vermissing.

Update 18-10-15:
Vandaag kregen wij het trieste bericht dat het stoffelijk overschot van de vermiste vrouw is gevonden. Wij wensen de familie en nabestaanden veel sterkte bij de verwerking van hun verlies.
 
 

 

M a n t r a i l s e m i n a r   s e p t e m b e r   2 0 1 5
Drie aangeslotenen van RHWZ waren aanwezig tijdens het najaarseminar onder leiding van de ervaren mantrailercoach Hansjorg Kaminski. De organisatie was in handen van SAR mantrailing Midden Nederland. Centraal stond inzetten / real case scenario's.
 
 
 
 

 

G r o o t s c h a l i g e   z o e k a c t i e   n a a r   v e r m i s t e   m a n   i n   h e t   d u i n g e b i e d   b i j   H e e m s k e r k
De RHWW kreeg van de Politie Noord Holland, District Kennemerland het verzoek om een groot stuk duingebied af te zoeken naar een man die al enige tijd vermist is. Omdat het zoekgebied groot was, is de zoekactie opgeschaald en bijstand gevraagd aan de samenwerkende reddingshonden groepen (SWRH).

Het af te zoeken gebied betrof een natuurgebied, daarom is er uitgebreid overleg geweest met, PWN, de beheerder van het gebied. Beheerder PWN stemde direct in met de zoekactie en heeft alle medewerking verleend zodat de grote groep reddingshonden hun werk konden doen.

Vanuit een centraal punt is de zoekactie gestart en konden alle groepen hun eigen stuk afzoeken. Het zoekgebied was, omdat het geaccentueerd terrein was, relatief zwaar. De honden hebben echter goed gewerkt. Uiteindelijk is de zoekactie erg goed verlopen en aan het einde van de dag was nagenoeg alles afgezocht. Ondanks de grote inzet is de vermiste man niet aangetroffen.

In totaal hebben er 37 honden en 49 mensen aan de zoekactie deelgenomen. De RHWZ heeft 2 honden en 2 mensen ingezet.

De SWRH wensen de achterblijvers veel sterkte bij het verdere verloop van deze vermissing.

Update 05-11-15: Vandaag is het stoffelijk overschot van de vermiste man in het duingebied aangetroffen De SWRH wensen de nabestaande veel sterkte met het verwerken van hun verlies.
 
 
 
 

 

 I n z e t  b i j  v e r m i s s i n g   8 4 - j a r i g e   m a n   i n  H o o f d p l a a t
Op zaterdag 4 juli 2015 zijn twee trailhonden van de RHWZ ingezet bij een vermissing van een 84-jarige man uit IJzendijke.

De fiets van de man was de middag daarvoor buitendijks de Scheldedijk in Hoofdplaat door een voorbijganger aangetroffen. Met drie boten van de KNRM, een helikopter en een hoogwerker van de brandweer was vrijdagavond al gezocht naar de man, zonder resultaat.

Het was aan de RHWZ- honden om de mogelijke richting te bepalen waarin de man was verdwenen. Beide honden gaven onafhankelijk van elkaar dezelfde richting aan. De richting lijkt de aanname die de politie reeds had geformuleerd te bevestigen.

Update: het lichaam van de vermiste man is 7 juli aangetroffen door een visser in een inlaag nabij Hoofdplaat.

RHWZ wenst familie, vrienden en bekenden veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.
 
 

 

Z o e k a c t i e   n a a r   v e r m i s t e   m a n  ( 8 3 )  i n   O u d e - T o n g e
Vrijdag 3 juli 2015 is in Oude Tonge met drie reddingshondenorganisaties gezocht naar een 83-jarige demente man. Woensdag 1 juli was de man voor het laatst gezien. De politie had eerder al gezocht met een helikopter en speurhonden.

Op verzoek van de familie en in samenwerking met de politie en brandweer hebben RHH, DRG en RHWZ vrijdag naar de man gezocht. De coördinatie was in handen van RHWZ. Vanwege de warmte is ervoor gekozen om 's avonds te zoeken. Met een trailhond van de RHWZ is een poging gedaan richting te kunnen bepalen.

Op verschillende plekken in Oude-Tonge is gezocht, waaronder langs enkele groenstroken en watergangen. Ook buurtbewoners hebben die avond gezocht. Rond 23.30 uur is de zoekactie beëindigd. Helaas is de man niet aangetroffen. In totaal zijn 10 honden en 19 mensen ingezet. De RHWZ was aanwezig met 5 honden en 9 mensen.

Op basis van nieuwe informatie is in overleg met de politie de volgende ochtend nog een korte zoekactie geweest met twee RHWZ-honden. Helaas heeft ook deze korte actie niets opgeleverd.

Update: het lichaam van de man is op 6 juli aangetroffen in een weiland langs de N59, in een gebied waar de honden niet hebben gezocht.

De RHWZ wenst de familie en nabestaanden veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.
 
 

 

Z o e k a c t i e  v e r m i s t e   m a n   K a m p e r l a n d
Op dinsdag 17 februari 2015 heeft Reddingshonden Werkgroep Zeeland op verzoek van de politie gezocht naar een vermiste op en rondom de Oosterscheldekering met trailhonden, water- en vlaktehonden.

De nauwe samenwerking met de politie werkte verbindend en leidde tot effectiviteit en ondersteuning zodat geleiders en honden veilig en onbelemmerd hun werk konden verrichten.

De hoogte, het ruwe water en... het getij, de gigantische bazaltblokken en de pijlerdam zelf maakten de inzet complex. De teams werden geconfronteerd met de beperkingen en mogelijkheden van deze typische en unieke Zeeuwse elementen.

De man werd helaas niet aangetroffen. RHWZ leeft mee met de familie in deze onzekere en verdrietige omstandigheden.
 
 

 

I n   m e m o r i a m
Een paar dagen voordat hij 13 jaar zou worden is overleden, Ivan.

Sinds 2005 was Ivan één van de reddingshonden van RHWZ. Samen met geleider Corinda heeft hij jarenlang een belangrijke bijdrage geleverd aan het werk van RHWZ. Ivan was een stabiele en betrouwbare factor bij veel inzetten. Hij was stoer en vastberaden maar ook lief en sociaal. Aan het werk zijn met Corinda was zijn lust en zijn leven. Samen hebben ze vele mooie momenten meegemaakt. We zullen hem erg missen. Hij laat ons achter met zijn dochter Utah van 3 jaar, die momenteel door Corinda wordt opgeleid tot mantrailhond. Zo is hij toch nog een beetje bij ons.

Dag lieve Ivan.
 
 
 
 
 

 

Z o e k a c t i e   n a a r   v e r m i s t e   m a n   ( 4 7 )   i n   d e   o m g e v i n g   v a n   A u s t e r l i t z
Met 45 reddingshonden, en 63 mensen is zondag gezocht op een deel van het Defensieterrein, de Leusderheide, naar de sinds 12 april vermiste man.

De Amersfoorter verdween, na een werkbijeenkomst. Zijn verlaten auto werd bij de Pyramide van Austerlitz teruggevonden. Het oefenterrein van Defensie is eerder met een helikopter afgezocht. Ook zoekacties in andere delen van de omgeving van Austerlitz hadden geen resultaat.
 
Dankzij de medewerking van het Ministerie van Defensie en met speciale dank aan de Minister van Defensie mevr. Hennis, was het mogelijk om het oefenterrein af te zoeken. Het oefenterrein is normaal gesproken afgesloten voor publiek. Terreinopzichters van Defensie hebben de zoekactie, waar mogelijk, ondersteund.
 
De Pyramide van Austerlitz heeft, hoewel het voor hun een druk bezochte dag was, een deel van de parkeerplaats beschikbaar gesteld en daarmee gelegenheid gegeven om met de grote groep te verzamelen en plaats te bieden voor de commandopost, waar vanuit de zoekactie werd gecoördineerd.
 
Ondanks de grote hoeveelheid honden heeft de zoekactie, van de samenwerkende reddingshonden, helaas geen aanwijzingen opgeleverd. Het terrein bestond uit bos, heide en zandverstuivingen. Omdat het zoekgebied geaccentueerd was en de hoge temperaturen was het voor de honden een zware dag.

De vrienden en bekenden van Hanno van Mil, die al drie maanden onafgebroken zoeken naar de Amersfoorter, vragen vakantiegangers om flyers mee te nemen naar benzinestations, wegrestaurants en andere veel bezochte plaatsen, waar toeristen komen.
 
In totaal zijn er door de samenwerkende reddingshonden organisaties 45 honden en 64 personen ingezet. Aan de zoekactie, hebben namens de samenwerkende reddingshonden, de volgende organisaties deelgenomen:  Delta, RHWW,  RHH, RWO, Oger, RHWZ en VRH.
 
De RHWZ heeft 3 honden en 5 personen ingezet.
 
 
 
 

 

P r e s e n t a t i e   B a s i s - V e r b i n d i n g s w a g e n op 2 1   j u n i
Op 21 juni presenteert Reddingshonden Werkgroep Zeeland in Goes aan sponsoren en andere belangstellenden haar nieuwe Basis-Verbindingswagen. Deze volledig ingerichte aanhanger gebruikt RHWZ tijdens inzetten als uitvalsbasis.  Tijdens de feestelijke presentatie stellen RHWZ-vrijwilligers zich voor, kan de nieuwe aanhanger worden bezichtigd en zijn er demonstraties met de honden.

Tijdens inzetten werkt de RHWZ altijd vanuit een basis, of Centrale Post (CP). Vanuit de CP stuurt de inzetleider de zoekactie aan. Voorheen gebeurde dat geïmproviseerd vanuit een auto of naburige horecagelegenheid. Dankzij de hulp van de Rabobank Noord-Beveland-Walcheren en Rotary Walcheren  heeft RHWZ nu een aanhanger kunnen aanschaffen die als Basis-Verbindingswagen dient. Weer andere sponsoren hebben de inrichting  hiervan mogelijk gemaakt met onder andere een werkblad, verlichting, een generator en een zendmast. De aanhanger is verder  voorzien van communicatieapparatuur en een laptop en printer voor onder andere het uitdraaien van kaarten van het zoekgebied. Deze Basis-Verbindingswagen stelt RHWZ in staat haar werkwijze verder te professionaliseren.

RHWZ is uiteraard erg blij met de mogelijkheid tot aanschaf van de Basis-Verbindingswagen.  Met de presentatie op 21 juni wil RHWZ alle sponsoren, donateurs en anderen die de RHWZ een warm hart toedragen, bedanken. Ook het publiek is welkom. Wel graag even aanmelden via:  secretariaat@rhwz.nl
 
 
 
 

 

V e r m i s s i n g   5 9 - j a r i g e   v r o u w   u i t   M i d d e l b u r g
Sinds 28 april wordt een 59-jarige vrouw in Middelburg vermist. Op 13 mei werd bij de Delta Reddingshonden Groep het verzoek van de recherche, vermissingen, ontvangen voor een zoekactie in een tweetal gebieden aan de rand van Middelburg. De DRG heeft assistentie gevraagd aan de RHWZ.

Zaterdag  17 mei hebben beide reddingshondenorganisaties deze zoekactie uitgevoerd met 7 combinaties en ondersteunende mensen. Bij deze zoekactie was eveneens ondersteuning van de politie op basis en boa's die nieuwsgierigen op gepaste afstand hielden.

De zoekactie is prima verlopen, helaas konden wij de pijn en onzekerheid bij de achterblijvende familie niet wegnemen, mevrouw is niet door ons gevonden.

Wij wensen de familie veel sterkte.

Bericht op Omroep Zeeland
Bericht op HV Zeeland

Update: Op vrijdag 31 oktober is het lichaam van de vermiste vrouw door een voorbijganger gevonden in de buurt van Meliskerke.
RHWZ wenst de familie, vrienden en bekenden heel veel sterkte toe met de verwerking van dit verlies.
 
 
 
 

 

S u c c e s v o l l e   s p o e d i n z e t   n a a r   v e r m i s t e   m a n   ( 8 1 )   i n   A r n h e m
In de ochtend van tweede paasdag kreeg de RHWW, van de Politie Gelderland-Midden, het verzoek om te zoeken naar een vermiste man (81) uit Arnhem. Op het moment van de aanvraag was de man al enige tijd vermist. Omdat het ging om een niet zelfredzame man was snelle actie geboden. Direct zijn de hondengeleiders van de RHWW en de Mantrailgroep Nederland onderweg gegaan om de zoekactie op te starten.
 
Inmiddels had de politie ook al groots ingezet. Met diverse eenheden waren zij op zoek naar de man en werden tips die binnen kwamen n.a.v. het burgernet bericht gecontroleerd. Ook is er een helikopter van de landelijke eenheid politie ingezet om het gebied van uit de lucht af te zoeken.
 
Bij aankomst in het zoekgebied is kort met de politie overlegd welk gebied er afgezocht moest worden. Omdat dit gebied uiteindelijk te groot was voor alleen de honden van de RHWW is de zoekactie opgeschaald naar de samenwerkende reddingshonden organisaties.
 
Door alle activiteiten rondom het park Presikhaaf waren ook de bewoners in het gebied erg alert. Een uur na het opstarten van de zoekactie kwam de gouden tip dat er een man was gezien, in een bosschage, die voldeed aan het signalement. Direct is de groep die in dat gebied aan het zoeken was naar de betreffende plek gestuurd. Samen met de politie is de vermiste man levend aangetroffen. Direct is er eerste hulp verleend aan de onderkoelde man, en even later is hij overgedragen aan de opgeroepen ambulance.
 
Door de goede samenwerking tussen de verschillende hulpverleningsdiensten en alerte burgers is deze vermissing gelukkig goed afgelopen.
 
In totaal zijn er 18 honden van de MNL en de RHWW ingezet en waren er nog 18 honden van de samenwerkende reddingshonden groepen onderweg.
 
De RHWZ was met 5 honden en 8 mensen onderweg.

http://www.omroepgelderland.nl/web/nieuws-1/2056809/bejaarde-man-in-arnhem-terecht.htm#.U1VVRbuKCM9

 

G r o o t s c h e e p s e   z o e k a c t i e   n a a r   e e n   v e r m i s t e   v r o u w   ( 3 6 )   i n   O o s t v o o r n e
Op zondag 26 januari hebben de samenwerkende reddingshonden een grootscheepse zoekactie gehouden in de natuurgebieden in de omgeving van Oostvoorne. Tijdens deze zoekactie is gezocht naar een sinds 26 september vermiste vrouw. De vrouw is in zorgwekkende omstandigheden vermist geraakt, en sindsdien is niets meer van haar vernomen.
 
Al eerder is er in deze vermissingszaak, kleinschalig, gezocht door de RHWW. Aan de hand van haar telefoongegevens kon er een zoekgebied worden bepaald. Omdat het een groot en moeilijk toegankelijk gebied betrof is de zoekactie opgeschaald. Het zoekgebied bestond uit bossen en duingebieden. Er is de hele dag gezocht. Helaas zonder dat de vermiste vrouw is gevonden.
 
Aan de zoekactie hebben de volgende organisaties deelgenomen: Delta reddingshonden, RHH,  RHGD, RHWZ, VRT, VRH, Oger en RHWW. In totaal zijn er 40 honden en 60 personen ingezet. De RHWZ heeft met 3 honden en 9 mensen deelgenomen aan de zoekactie.
 
We wensen de familie veel sterkte bij het verdere verloop van deze vermissing.
 
 
 
 

 

R H W Z   o n t v a n g t   d o n a t i e   D r .   V a i l l a n t   F o n d s   v o o r   a a n s c h a f   G P S - e n
De RHWZ heeft het geweldige bericht ontvangen van het Dr. Vaillant Fonds dat zij een donatie doen voor de aanschaf van GPS-en. Daar zijn we bijzonder blij mee! Met deze donatie kunnen we álle hondengeleiders en ondersteuners in het veld voorzien van een goede kwaliteit GPS.

Een GPS is voor de RHWZ-vrijwilligers van grote waarde bij het doorzoeken van een bepaald gebied, waar de vermiste zich mogelijk bevindt. Met een GPS is op ieder moment de positie te bepalen. Het is letterlijk van levensbelang dat alle delen van het zoekgebied worden afgezocht en dat er geen stukken worden overgeslagen. Met behulp van de tracks van een GPS is precies te zien waar de zoekers zijn geweest en waar niet, zodat met zekerheid is vast te stellen dat het hele zoekgebied is afgezocht.
 
 
 
Het Dr. C.J. Vaillant Fonds is het Goede Doelen Fonds van de Landelijke Vereniging van Crematoria. In dit fonds worden de opbrengsten van de in as achtergebleven hoogwaardige metalen gestort. Sinds 1997 worden daarmee vele goede doelen en waardevolle initiatieven ondersteund.

 

V e r m i s t e   o p v a r e n d e n   i n   W e m e l d i n g e
Op 12 augustus 2013 voltrok zich een drama bij Wemeldinge in het kanaal. Een kleine motorboot werd bij de brug te Wemeldinge overvaren door een grote, Duitse, gastanker. Het motorbootje kwam na de overvaren vast te liggen tussen de bodem en de onderkant van de tanker. Een vrouw is uit het water gehaald en overgebracht naar het ziekenhuis, waar ze later is overleden.

De berichtgeving was toen als volgt: mogelijk nog drie mensen vermist. De inzetleider en inzetcoördinator van Reddingshondenwerkgroep Zeeland zijn ter plaatse gaan bekijken of de honden van RHWZ hulp konden bieden. Het was onduidelijk of de drie vermiste lichamen zich nog in het schip bevonden of mogelijk door de stroming meegenomen. Toen het schip uiteindelijk geborgen werd, is er nog een lichaam in het schip gevonden. Volgens de politie waren er geen andere opvarenden. Inzet van de honden bleek daardoor niet nodig en inzetleider en inzetcoordinator zijn daarop weer teruggekeerd naar huis.
 
 
 
 

 

G r o o t s c h a l i g e   z o e k a c t i e   n a a r   v e r m i s t e   v r o u w   D e l f t
Op 30 juni werd een grootschalige zoekactie uitgevoerd in Delft naar een vrouw van 77 jaar.

Op verzoek van de Politie Leiden Zuid en landelijk bureau vermiste personen heeft de RHWW een verzoek ontvangen om te assisteren bij een verontrustende vermissingszaak van een vrouw uit Delft die sinds 22 april wordt vermist. Hierop heeft de RHWW direct de Samenwerkende Reddingshonden Organisaties benaderd. De leden van de inzetgroepen zijn hierop per SMS opgeroepen om op een parkeerplaats nabij het zoekgebied te verzamelen. Na een briefing door de recherche die belast is met deze vermissing werd onder andere gezocht in het natuurgebied ten noorden van de Ikea.

Aan de zoekactie deden de volgende reddingshonden groepen mee: RHWW, Reddingshonden NU, RWO, VRT, Vlaamse reddingshonden, Delta reddingshonden, Oger zoekhonden, RHH en RHWZ. In totaal zijn 54 reddingshonden, 73 personen ingezet.
De RHWZ heeft 4 reddingshonden en 8 vrijwilligers ingezet.

Tijdens deze zoekactie werd de vermiste helaas niet gevonden.

Update:

Op 12 oktober 2013 is het lichaam van de 77-jarige vrouw aangetroffen door een wandelaar.

De RHWZ wenst de familie, vrienden en bekenden heel veel sterkte toe met de verwerking van dit verlies.
 
 
 
 

 

V e r m i s s i n g   t w e e   b r o e r t j e s   u i t   V l e u t e n

S
inds de vermissing van de broertjes Ruben en Julian uit Vleuten bekend is geworden heeft de RHWW direct contact met de politie. Daarin zijn alle mogelijkheden besproken om reddingshonden in te zetten bij deze inmiddels dramatische vermissingszaak.
Het is noodzakelijk een zoekgebied of meerdere zoekgebieden te hebben om gericht naar de broertjes te kunnen zoeken met reddingshonden. Een zoekgebied ontstaat door aanwijzingen dat een vermiste persoon zich in dat gebied bevindt. Het doorzoeken van gebieden zonder aanwijzingen is op dit moment nog geen optie voor het onderzoeksteam.
De mogelijkheid van een grootschalige inzet met tientallen reddingshonden en vrijwilligers van de Samenwerkende Reddingshonden Organisaties is ook besproken en bekend bij de politie. 
 
Wij begrijpen dat er vragen zijn waarom er bij het zoeken door vrijwilligers van het burgerinitiatief nog geen reddingshonden zijn ingezet. 
 
De RHWW en Samenwerkende Reddingshonden Organisaties opereren onder verantwoordelijkheid van de Landelijke Eenheid van de politie.
Op het moment dat het onderzoeksteam gebruik wil maken van onze mogelijkheden, zijn wij 24/7 direct inzetbaar.
 
Namens de Samenwerkende Reddingshonden Organisaties.
 

 

R e d d i n g s h o n d   G i b s o n   i n   D V D   o v e r   d e   Z w i t s e r s e   W i t t e   H e r d e r
RHWZ-hond Gibson figureert met zijn geleider Mireille in een DVD over de veelzijdigheid van de Zwitserse Witte Herder. Deze DVD is gemaakt door Dogtime. Mireille en Gibson zijn gefilmd tijdens een training in een leegstand gebouw en laten zien wat een reddingshond kan. Meer informatie over Dogtime en de DVD is hier te vinden.
Hieronder een filmpje met exclusief beeldmateriaal dat bij het samenstellen van de DVD niet is gebruikt:

 

 

S p o e d i n z e t   n a a r   v e r m i s t e   v r o u w  S i n t   M a a r t e n s d i j k
Op 2 januari kwam 's middags de melding binnen van een vermissing van een 72-jarige dementerende vrouw in Sint Maartensdijk. Direct werden de RHWZ-vrijwilligers opgeroepen en al snel was iedereen ter plaatse. Voordat de zoekactie startte zocht de politie met een helikopter met warmtesensor. Dat leverde helaas niets op. Vervolgens zocht RHWZ met een trailhond vanaf de woning van de vrouw. Ook werd met vlaktehonden een deel van het natuurgebied bij Sint Maartensdijk afgezocht. Het was inmiddels donker wat het zoeken niet vergemakkelijkte. Het gebied was drassig tot nat en voorzien van wild, waterpartijen en riet. RHWZ was aanwezig met vijf combinaties en vijf ondersteuners. Vanwege de grootte van het gebied is opgeschaald en is ondersteuning gevraagd van de Delta Reddingshonden Groep. Zij hebben meegezocht met zes combinaties. Helaas werd de vrouw hierbij niet aangetroffen. Rond 22.00 uur is de zoekactie gestaakt.

De volgende dag kwam het bericht dat het lichaam van de vrouw rond het middaguur door wandelaars was gevonden in een sloot langs de Provincialeweg in Sint Maartensdijk, buiten het zoekgebied van de honden.

RHWZ wenst de familie, vrienden en bekenden heel veel sterkte toe met de verwerking van dit verlies.
 
 
 
 

 

S p o e d i n z e t   n a a r   v e r m i s t e   m a n   W i l h e l m i n a d o r p
Donderdagavond 20 december kwam een melding binnen van een vermissing van een verwarde 77-jarige man uit Wilhelminadorp.

RHWZ heeft direct vier RHWZ-geleiders met honden en vier vrijwilligers opgeroepen. Omdat de kans groot was dat de man nog in leven was, is direct besloten op te schalen en is ook de Delta Reddingshondengroep (DRG) gevraagd ondersteuning te bieden bij de zoekactie. 

In overleg met de politie is eerst gestart met een trailhond. Al tijdens het lopen van de trail en nog voordat de overige RHWZ-ers en de DRG aanwezig waren, kwam het goede nieuws dat de man terecht was en kon de inzet worden beëindigd.
 
 
 
 

 

Z o e k a c t i e   n a a r   v e r m i s t e   v r o u w   u i t  G o e s
Op 20 oktober, eind van de ochtend kwam de melding binnen dat er een twintigjarige vrouw uit Goes met een verstandelijke beperking vermist werd sinds 19 oktober, om 23.00 uur.

Na contact met de politie en familie is een trail uitgelopen door een RHWZ-mantrailhond. Op basis van de duidelijke aanwijzingen van de hond was er geen aanleiding om de zoekactie uit te breiden met meerdere honden.

Helaas is de vrouw niet gevonden.

De trailbevindingen zijn persoonlijk aan de politie overgedragen.

Update: Twee dagen later heeft de vrouw zichzelf in goede gezondheid gemeld bij de politie.
 
 
 
 

 

Z o e k a c t i e   n a a r   v e r m i s t e   m a n   ( 5 1 )   u i t   H i j k e n
Op zaterdag 8 september 2012 is met 26 honden en 41 vrijwilligers van de Samenwerkende Reddingshonden Organisaties gezocht in de omgeving van Hijken naar een 51-jarige man die sinds 6 september vermist werd. Tijdens de zoekactie is de man helaas niet aangetroffen.

RHWZ heeft bij deze zoekactie 2 reddingshonden en 6 vrijwilligers ingezet.

Kijk hier voor een bericht van RTV Drenthe.
Kijk voor meer foto's en een video hier (Compact Media).
 
 
 
 

 

R H W Z   o n t v a n g t   t w e e   m o o i e   s p o n s o r b e d r a g e n !
Zaterdag 9 juni was een feestelijke dag voor Reddingshondenwerkgroep Zeeland.
Wij ontvingen die dag twee vorstelijke sponsor bedragen.
De eerste cheque van € 3000,00 kregen we uitgereikt namens het Coöperatiefonds van Rabobank Walcheren in de persoon van de heer John Anthonisse.
In samenspraak met Rotary Walcheren hebben ze dit bedrag geschonken vanuit het Coöperatiefonds om ons in staat te stellen een commandowagen aan te schaffen.
 
 
De Rotary Walcheren schonk ons voor ditzelfde doel een bedrag van € 3150,00. We kregen het aangeboden door de voorzitter mevrouw Jolanda Meijer. (Anderhalve week later blijkt het uiteindelijke bedrag uit te zijn gekomen op een geweldige € 4526 !)
Het geld is onder andere bijeengebracht door de organisatie van een golftoernooi op de golfbaan in Domburg door Rotary Walcheren in de persoon van Marco v.d. Werff.
In het restaurant van de golfbaan draaide een prachtige power point waarop foto's te zien waren van de verschillende disciplines waarin RHWZ werkzaam is en de sponsor bedrijven van deze dag.
 
 
De golfers hadden die zaterdag verschillende golfballen verspeeld door de sterke wind. Nadat ze hoorden dat het voor onze honden geen probleem zou zijn geweest deze ballen te vinden, werd het enthousiasme en waardering voor onze honden nog groter. De RHWZ-honden Nora en Catch waren deze dag ook vertegenwoordigd en hebben een mooi visitekaartje van RHWZ-honden afgegeven en vele harten gebroken.

Rabobank Walcheren en Rotary Walcheren: heel hartelijk bedankt voor deze mooie bedragen!

 

 S e m i n a r   M a n t r a i l i n g
 
 
 
 

Zaterdag 19 mei tot en met woensdag 23 mei neemt coach Olga Franse deel aan het Internationaal Seminar Mantrailen.

4 1/2 dag trainen met fantastische instructeurs uit de VS.

De instructeurs zijn:
- Luis Ledbetter (Politie-Bloedhondgeleider, Palm Beach / Instructeur Tactical Dog Enterprises USA)
- John Salem ((ex-)Politie-Bloedhondgeleider, Detroit / Instructeur Tactical Dog Enterprises USA)
- Kevin Gannon ((ex-)Politie-Bloedhondgeleider, diverse plaatsen in de VS/ Instructeur Tactical Dog Enterprises USA)

Al de instructeurs hebben hun sporen verdiend als instructeur en in de praktijk als hondengeleider bij politie-inzetten van de K9 afdeling (VS).
Daarnaast geven zij op diverse plaatsen in de VS en Europa seminars om hun kennis te delen o.a. als instructeur van de IBTI (InterNational Bloodhound Training Institute), LEBA (Law Enforcement Bloodhound Association) en hun eigen organisatie Tactical Dog Enterprises.

In de VS staan ze zeer goed bekend!
Hun specialiteiten zijn het lezen van de hond en het motiveren van het hondenteam.

 
 
 
 

 

Z o e k a c t i e   n a a r   v e r m i s t e   m a n   u i t   C a s t r i c u m
Het lichaam van de vermiste man is inmiddels aangetroffen.

De RHWW ontving op 15 mei het verzoek van de regiopolitie Noord-Holland-Noord om ondersteuning te bieden aan een zoekactie naar een sinds 14 mei vermiste man. De man (55) was als vermist opgegeven en het laatst gezien in Castricum. De zoekactie is in nauw overleg met het lbvp van het KLPD uit Zoetermeer opgestart.

Aangezien het om een recente vermissing ging, met kans op overleven, heeft de RHWW de Samenwerkende Reddingshonden Organisaties gevraagd aan de zoekactie deel te nemen. Omstreeks 15:30 uur werden door de inzetleiding de alarmeringen naar de reddingshondengeleiders en de andere organisaties per sms verzonden. Rond 19:00 uur werd de zoekactie in Castricum gestart.

In totaal hebben 38 reddingshonden en een 50-tal vrijwilligers deelgenomen aan de zoekactie die werd beëindigd in de nacht van 16 mei om 02:30 uur. Ook hebben leden van de reddingsbrigade uit Castricum en de beheerder van het duingebied deelgenomen aan de zoekactie. Deze grote inzet heeft nog geen resultaat opgeleverd. Het doorzochte gebied betrof bos- en duingebied in een geaccidenteerd terrein. Het weer was regenachtig soms met hagel en er stond een flinke wind.

De RHWZ heeft tijdens deze zoekactie 6 reddingshonden en 9 vrijwilligers ingezet.

Op 17 mei ontvingen wij het trieste bericht dat het lichaam van de vermiste man is gevonden. Het lichaam is aangetroffen op een andere plaats en op geruime afstand waar met de reddingshonden is gezocht.

De RHWZ wenst de familie, vrienden en bekenden heel veel sterkte toe met de verwerking van dit verlies.
 
 

 

G e s l a a g d e  R H W Z - t r a i n i n g s d a g e n   2 0 1 2

D
e RHWZ-trainingsdagen waren weer zeer geslaagd! Van vrijdag 4 mei tot en met woensdag 9 mei is er volop getraind met de honden. Uitvalsbasis was de camping de Heerlijkheid in Wolphaartsdijk waar we onze tenten hadden opgeslagen. We kregen alle medewerking van de eigenaar van de camping om ons verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. Zo konden we tijdens de maaltijden en theorieavonden gebruik maken van een droge en warme loods, geen overbodige luxe tijdens het soms natte en in het begin ook koude weer.

Met elf mensen en evenzo veel honden hebben we onder andere vlakte getraind, geoefend met kompas en gps, waterwerk gedaan vanaf de kant en vanaf de boot, getraind in een leegstaand gebouw en een nachtelijke inzetoefening gedaan. Dat laatste onder andere met behulp van een aantal bereidwillige 'slachtoffers'.

De sfeer tijdens deze zesdaagse training was uitstekend en de samenwerking verliep goed. Ieder stond voor de ander klaar, echt geweldig. Kortom, geslaagde en leerzame trainingsdagen, uiteraard met veel dank aan Olga Franse en Siddha Zeeuwen die deze dagen hebben georganiseerd!
 
 
 
 

 

R o t a r y   C l u b   W a l c h e r e n   G o l f t o e r n o o i   t e n   b a t e   v a n   R H W Z

D
e Rotary Club Walcheren organiseert op 9 juni 2012 een golftoernooi op de Domburgsche Golf Club. De opbrengst van dit toernooi is voor de Reddingshonden Werkgroep Zeeland. We zijn erg vereerd met dit initiatief en hopen natuurlijk op heel veel golfers!

Deelname aan het toernooi is toegestaan vanaf GVB. Verder zal er bij voldoende belangstelling van 10 personen of meer  een Golf Clinic voor beginnende golfers op de driving range georganiseerd worden onder leiding van de Golf Professional Gavin Collier.

Na afloop van het golftoernooi is er een mogelijkheid om deel te nemen aan een diner, dat verzorgd zal worden door Etienne Minnaert, de nieuwe horecaman van het clubhuis van de Domburgsche golfclub. Ook niet golfers worden hiervoor van harte uitgenodigd. 

Meer informatie over het toernooi en hoe u zich hiervoor kunt opgeven, leest u op de website van de Rotary Club Walcheren.

Voor degenen, die niet in de gelegenheid zijn om deel te nemen aan deze dag is er altijd de mogelijkheid voor een donatie op bankrekeningnummer 60.38.74.800 t.n.v. RC Walcheren o.v.v. Golftoernooi 2012.
 
 

 

R H W Z - e r s   h a l e n   d i  p l o m a   E e r s t e   H u l p v e r l e n e r   A l l r o u n d

D
rie RHWZ-ers hebben na twee zeer intensieve cursusdagen hun diploma Eerste Hulpverlener Allround gehaald!

Sander Vlieland, tevens RHWZ-tolteamer, heeft geheel belangeloos zijn kundigheid, tijd en inzet beschikbaar gesteld om negen mensen, waaronder drie RHWZ-ers, gedurende twee dagen door de cursus EHV te loodsen. Tijdens de twee cursusdagen was het hard doorwerken van 9.00 tot 17.30 uur, zonder koffiepauze en met slechts een korte lunchonderbrekening. Een zeer hoog tempo dus met pittige leerstof, waarbij het in de avonduren thuis ook nog studeren geblazen was. Natuurlijk veel praktijkoefeningen, met verbanden aanleggen, reanimeren en met een AED werken. En dat alles voor volwassenen, kinderen en baby's. Na het invullen van 30 examenvragen waren alle deelnemers geslaagd.

De RHWZ is hiermee drie geschoolde hulpverleners rijker. En niet te vergeten: de opbrengst van de cursus gaat naar de RHWZ, dus een dubbele plus voor de RHWZ!

Sander en alle cursisten bedankt!
 
 
 
 

 

Door inzet van Samenwerkende Reddingshonden Organisaties wordt lichaam vermiste vrouw in zeer korte tijd teruggevonden
Op verzoek van het VRT en in overleg met het KLPD (lbvp) in Zoetermeer heeft de RHWW een zoekactie naar een vermiste vrouw (62) uit Gemert gecoördineerd. Daarbij zijn de Samenwerkende Reddingshonden Organisaties ingezet. In totaal zijn 57 reddingshonden en 70 vrijwilligers afkomstig uit het hele land ingezet. Ook deed een team (VRH) uit België mee. De andere organisaties uit Nederland waren: VRT, RHWW, RHH, RHWZ, RWO, RHN, RHGD, OZH.

De vrouw was vermist sinds de avond van 24 januari, in die week is ook haar fiets teruggevonden. Daardoor kon een zoekgebied worden bepaald. Het te doorzoeken gebied betrof voornamelijk een groot bosgebied in de omgeving van De Mortel / Gemert.
 
Op 29 januari omstreeks 09:45 waren alle teams van start gegaan. Zij ontvingen allen een kaart met een deel van het totaal te doorzoeken gebied. Al binnen een half uur kon één van de teams aan de CP van de zoekactie melden dat het lichaam van de vermiste vrouw was terug gevonden.
 
De RHWZ nam aan deze zoekactie deel met 7 honden en 11 vrijwilligers.

De RHWZ wenst de familie, vrienden en bekenden heel veel sterkte toe met de verwerking van dit verlies.
 
 
 
 

 

 N i e u w j a a r s b i j e e n k o m s t
Zaterdag 14 januari kwamen alle RHWZ-ers bij elkaar voor de jaarlijkse Nieuwjaarsbijeenkomst, georganiseerd door de activiteitencommissie. Dit keer in het restaurant van de Kanovijver in Vlissingen. Ook de familieleden van de trainende leden waren van harte welkom. Steun van het thuisfront is erg belangrijk bij het reddingshondenwerk. De nieuwjaarsbijeenkomst is dan voor het thuisfront een mooie gelegenheid om de rest van de RHWZ eens beter te leren kennen. En om nader kennis te maken met het reddingshondenwerk.

De eerste helft van de middag werd door de trainende leden benut om nog even lekker te trainen. Daarna voegden de familieleden zich bij hen. Henk gaf na een korte inleiding een demonstratie van het mantrailen, een relatief nieuwe discipline binnen de club. Annelies had voor Henk een spoor uitgelopen, dat voor Noa geen enkel probleem was om uit te werken. Het was indrukwekkend te zien hoe ze bij iedere kruising zorgvuldig de juiste richting van het spoor wist uit te werken. Ook het geduld en vertrouwen van Henk in zijn hond was mooi om te zien. Na deze demo liet Hans met Nora nog een knap staaltje vlaktewerk zien. Vervolgens met alle mensen en honden nog even uitwaaien op het strand.

Terug bij de Kanovijver  toonde Olga onder het genot van een warm drankje enkele RHWZ-filmpjes om ook iets van de disciplines puin en waterwerk te kunnen laten zien. Na een toespraak van de voorzitter restte als afsluiting nog een lekkere maaltijd. De nieuwjaarsbijeenkomst 2012 was een mooie start van het nieuwe jaar!
 
 
 
 

Actueel geeft u een up to date overzicht van het RHWZ nieuws en andere wetenswaardigheden die met reddingshondenwerk te maken hebben.

Foto's van inzetten en andere activiteiten kunt u hier vinden.

Hieronder vindt u het archief van de berichten in Actueel:


datumtitellocatie
08-07-2016Zoekactie naar vermiste vrouw HerseltHerselt (BelgiŽ)
27-02-2016Zoekactie naar vermiste man VlissingenVlissingen
28-12-2015Spoedinzet van de SWRH naar vermiste man (81) in de omgeving van BoskoopBoskoop
23-10-2015Zoekactie naar vermiste vrouw (67) in OosterhoutOosterhout
02-10-2015Grootschalige spoedinzet van de Samenwerkende Reddingshondenorganisaties (SWRH) naar vermiste vrouw (82) in ScheveningenScheveningen
18-09-2015Mantrailseminar september 2015
26-07-2015Grootschalige zoekactie naar vermiste man in het duingebied bij HeemskerkHeemskerk
04-07-2015Inzet bij vermissing 84-jarige man in Hoofdplaat
03-07-2015Zoekactie vermiste man (83) in Oude-TongeOude-Tonge
17-02-2015Zoekactie vermiste man KamperlandKamperland
03-12-2014In memoriam
13-07-2014Zoekactie naar vermiste man (47) in de omgeving van AusterlitzWoudenberg
21-06-2014Presentatie Basis-VerbindingswagenGoes
17-05-2014Vermissing 59-jarige vrouw uit MiddelburgMiddelburg
21-04-2014Succesvolle spoedinzet naar vermiste man (81) in ArnhemArnhem
26-01-2014Grootscheepse zoekactie naar een vermiste vrouw (36) in OostvoorneOostvoorne
12-08-2013Vermiste opvarenden WemeldingeWemeldinge
30-06-2013Grootschalige zoekactie vermiste vrouw DelftDelft
17-05-2013Vermissing broertjes uit Vleuten
02-01-2013Spoedinzet naar vermiste vrouw Sint MaartensdijkSint Maartensdijk
20-12-2012Spoedinzet naar vermiste man WilhelminadorpWilhelminadorp
20-10-2012Zoekactie naar vermiste vrouw uit GoesGoes
08-09-2012Zoekactie naar vermiste man (51) uit HijkenHijken
09-06-2012Rotary Club Walcheren Golftoernooi ten bate van RHWZDomburg
15-05-2012Zoekactie naar vermiste man uit CastricumCastricum
04-04-2012Geslaagde RHWZ-trainingsdagen 2012
02-03-2012RHWZ-ers halen diploma Eerste hulpverlener Allround
29-01-2012Door inzet van Samenwerkende Reddingshonden Organisaties wordt lichaam vermiste vrouw in zeer korte tijd teruggevondenGemert
14-01-2012NieuwjaarsbijeenkomstVlissingen
23-12-2011Spoedinzet naar vermiste vrouw uit RenkumRenkum
06-11-2011Karin met Mist geslaagd voor KNPV Zoekhonden Puin AReek
14-10-2011Een vrijwilligerspenning voor coach Olga FranseGoes
21-08-2011Grootschalige inzet in AmstelveenAmstelveen
13-08-2011Zoekactie naar vermiste Belgische duikerGorishoek
03-07-2011Grote zoekactie in duinen bij IJmuidenIJmuiden
18-06-2011Trainingsdag in Groeve De KeelKanne (BelgiŽ)
12-05-2011Waterwerkweekend mei 2011Wolphaartsdijk
12-03-2011Workshop TTouchKapelle
29-01-2011Trainingsdag rondom het Veerse MeerWolphaartsdijk
21-01-2011Nieuwjaarsactiviteit 2011 RHWZWilhelminadorp
12-01-2011Training op uniek terrein NedalcoBergen op Zoom
12-12-2010Zoekactie naar vermiste vrouw in MiddelburgMiddelburg
09-12-2010Kerstworkshop ten bate van RHWZVlissingen
02-11-2010Zoekactie naar vermiste man uit IJzendijkeBreskens
31-10-2010Inzet naar een vermiste vrouw uit EmmeloordEmmeloord
02-10-2010RHWZ tijdens Dierendagen in GroenrijkMiddelburg
18-09-2010Mosselfeest Yerseke groot succesYerseke
13-09-2010Inzet PoelbosGoes
11-07-2010Inzet ZierikzeeZierikzee
17-06-2010Trainingsweekend waterwerk in ZeelandWolphaartsdijk
05-06-2010Karin met Mist geslaagd voor het KNPV examen Basiscertificaat ZoekhondenReek
15-05-2010Reddingshonden Werkgroep Zeeland doorzoekt groeve De CoolenRiemst (BelgiŽ)
17-03-2010Artikel in de Bevelander
20-02-2010Training in een slooppandTerneuzen
20-02-2010Opnames Omroep ZeelandTerneuzen
17-02-2010RHWZ vindt Groen Links politiciGoes
13-02-2010Lichaam vermiste man gevonden tijdens spoedinzetStevensbeek
27-01-2010Standby in LuikLuik (BelgiŽ)
17-01-2010Inzet in LelystadLelystad
12-01-2010Aardbeving in HaÔti
14-11-2009Trainings- en theoriedagWilhelminadorp
25-09-2009Trainingsweekend BelgiŽBelgiŽ
11-07-2009Trainingsdag op Vliegbasis WoensdrechtHoogerheide
07-06-2009RHWZ op het TollerfestivalRoosendaal
20-05-2009Trainingsdagen Ardennen 2009Amberloup, BelgiŽ
08-04-2009Inzet kanaal GoesGoes
22-03-2009Inzet WanroijWanroij
08-03-2008Inzet grottenMaastricht
08-03-2008Klusdag bootWilhelminadorp
06-01-2008Zoekactie naar vermiste manEnschede
16-12-2007Inzet in HelmondHelmond
21-09-2007Gezamenlijk weekend met RWODrenthe/Overijssel/Gelderland
01-09-2007Puintraining bij de Firma Konings- sloopwerkenRoosendaal
31-08-2007Weggelopen tieners
12-06-2007Zoektocht bij CastricumCastricum
27-01-2007NieuwjaarszoekdagVeere
11-11-2006Inzet in HolsbeekHolsbeek (BelgiŽ)
07-10-2006Weekend Fort EllewoutsdijkEllewoutsdijk
09-08-2006Vermissing man uit BelgiŽVeere
04-02-200620 Jaar RHWZVlissingen
18-01-2006Oefening BrandweerGoes
14-01-2006KlusdagKoudekerke
19-11-2005Voorselectie SINOnbekend
30-10-2005ZoekaktieOverveen bij Zandvoort
08-10-2005DemonstratieTerneuzen
02-10-2005DrenkelingMaasbracht
01-10-2005VermissingMaasbracht
20-03-2005Overheidsexamen puinNog niet bekend
17-03-2005LawinecursusSloveniŽ
31-12-2004Inzet in HuizenHuizen
19-12-2004OverheidsexamenNunspeet
29-11-2004Nasar News
27-10-2004Rabies alarmZuidwesten van Frankrijk
11-10-2004SAR Dog Pre-conferenceCalgary, Alberta
16-08-2004Verwerken van schokkende gebeurtenissennog niet bekend
18-07-2004Inzet in LimburgLinne
20-05-2004e-mail verloren gegaanrhwz website
15-05-2004zoekactie KuidertochtLuttelgeest
08-05-2004Reddingshonden platform Nederlandonbekend
03-04-2004Tekenkoorts nu ook in Nederland
01-04-2004Inzet in Zeeuws VlaanderenEede
14-03-2004Vermissing in BurghBurgh Haamstede
09-02-2004Refind
20-01-2004Donatie InnerwheelGoes

Heeft u een bericht over (reddings)honden(werk) dat u graag wilt vermelden op de website in onze rubrieken actueel en/of agenda? Stuurt u dan een e-mail met alle informatie naar webmaster@rhwz.nl.

De rhwz behoudt het recht stukken te redigeren, in te korten of te weigeren.