Z o e k a c t i e   n a a r   v e r m i s t e   v r o u w   H e r s e l t
Op vrijdag 8 juli heeft RHWZ op verzoek van de Vlaamse Reddingshonden gezocht naar een 61-jarige vermiste vrouw uit Herselt (België). De vrouw was sinds 1 juli vermist. Samen met de Vlaamse Reddingshonden, SAR (België), SAR-K9 en de Limburgse Reddingshonden en in samenwerking met de politie is een gebied van ongeveer 10 km2 afgezocht. Eerder die week had RHWZ ook al met trailhonden gezocht samen met Mantrailing Midden Nederland.
Helaas is de vrouw niet aangetroffen.

Tijdens de zoekactie op vrijdag zijn in 17 honden en 21 mensen ingezet. De RHWZ was aanwezig met 4 honden en 6 mensen.

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20160708_02377870

 

Z o e k a c t i e   n a a r   v e r m i s t e   m a n   V l i s s i n g e n
Op 27 en 28 februari heeft RHWZ gezocht naar een vermiste man uit Vlissingen.

Deze man was sinds de woensdagavond ervoor vermist. De politie had al gezocht met helikopter en een diensthond. In het Nollebos bij Vlissingen werden sporen gevonden die wezen op de aanwezigheid van de man. Vrijdag is de Kanovijver met een brandweerboot met sonar afgezocht. Daarop is met dreglijnen gezocht naar de man. Daarbij werd geen lichaam gevonden.

In overleg met de politie heeft RHWZ zaterdag 27 februari met twee trailhonden, en drie waterhonden in de omgeving van de Kanovijver een zoekactie gehouden. Dit gaf aanleiding de volgende dag op het water te gaan zoeken. De brandweer verleende hierbij ondersteuning. Twee waterhonden gaven onafhankelijk van elkaar aan op een plek waar eerder door de sonar iets werd waargenomen. De coördinaten van deze plek zijn aan de politie doorgegeven. Door het troebele water was het echter niet mogelijk te duiken. Daarna hebben teams van de landelijke politie aanvullende zoekacties uitgevoerd zowel op het water als in het bos rond de Kanovijver. Ook RHWZ heeft op 23 maart op verzoek van de politie nog een stuk bos uitgekamd om dit gebied te kunnen uitsluiten.

Op donderdag 24 maart is het naar bovengekomen lichaam van de man door een medewerker van restaurant De Kanovijver in het water aangetroffen.

RHWZ wenst de nabestaanden veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies

http://www.hvzeeland.nl/nieuws/28796-honden-speuren-naar-vermiste-vlissinger/
http://www.pzc.nl/regio/walcheren/reddingshondengroep-zoekt-vermiste-man-in-vlissingen-1.5770506
http://www.hvzeeland.nl/nieuws/29028-lichaam-nollebos-is-van-vermiste-robert-ziga/

Foto's: Frans Bosscha
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

S p o e d i n z e t   v a n   d e   S W R H   n a a r   v e r m i s t e   m a n   ( 8 1 )   i n   d e   o m g e v i n g   v a n   B o s k o o p
Op zondag 27 december, aan het einde van de middag, kreeg de RHWW het verzoek van de politie om met honden te komen zoeken naar een vermiste man, die sinds de nacht vermist was. De zoekactie is door de omstandigheden van de vermissing klein begonnen maar al snel opgeschaald naar een grote zoekactie waarbij er ondersteuning is gevraagd aan de andere organisaties uit de samenwerking.

De man was voor het laatst gezien in zijn woning. Nadat hij de woning, in de nacht, heeft verlaten is geen enkel teken meer van hem vernomen. De politie heeft diverse middelen, waaronder een helikopter en honden ingezet om de man te traceren. Dit resulteerde helaas niet in het vinden van de man.

De Reddingshonden RHWW is in eerste instantie ter plaatse gegaan samen met de Mantrailgroep NL en zijn direct begonnen met zoeken. Omdat het zoekgebied bestond uit veel percelen die omringd zijn met sloten waardoor het zoeken traag verliep is er opgeschaald en ondersteuning gevraagd aan de andere reddingshonden organisaties.

Uiteindelijk hebben 7 organisaties uit de samenwerking deelgenomen aan de zoekactie. De zoekactie was tweeledig ingestoken, vlakte zoeken met de reddingshonden en de inzet van mantrailhonden. De reddingshonden hebben een ruim gebied rondom de woning afgezocht. Dit waren veel kwekerijen met grote kassen. Dit leverde echter niets op.

Twee mantrailhonden hebben onafhankelijk van elkaar een zelfde spoor uitgelopen dat uiteindelijk eindigde bij een uitmonding van een zijtak van de rivier de Gouwe. Deze plek zou de volgende dag, door de politie, nader onderzocht worden. De volgende dag zou blijken dat dit niet meer nodig was, omdat maandagochtend het lichaam van de vermiste man door een voorbijganger is aangetroffen in de rivier de Gouwe.

In totaal waren er 27 honden en 35 mensen vanuit de SWRH bij de zoekactie betrokken. De RHWZ heeft 3 honden en 5 mensen ingezet.

De SWRH wenst de nabestaanden veel sterkte bij het verwerken van hun verlies.
  
 
 
 

 

Z o e k a c t i e   n a a r   v e r m i s t e  v r o u w   ( 6 7 )   i n   O o s t e r h o u t
In de nacht van donderdag 22 op vrijdag 23 oktober 2015 kreeg de RHWZ om 00.02 uur via de RHWW een melding van een 67-jarige vermiste dementerende vrouw en haar hond uit Oosterhout.

Zij was sinds donderdag 11.30 uur vermist. Haar auto stond nog op een parkeerplaats bij een bosgebied in Oosterhout. Familie en vrienden waren daar al sinds die middag aan het zoeken.

RHWZ heeft die nacht samen met SAR Mantrailing Midden-NL naar de vrouw gezocht. Daarbij zijn twee mantrailhonden ingezet. Ook is met een aantal vlaktehonden gezocht. De zoekactie gebeurde in nauwe samenwerking met de politie.

Om 6.30 uur is de zoekactie voor dat moment stopgezet. In overleg met RHWW en de politie zouden de mogelijkheden voor verdere zoekacties bekeken worden. Echter, kort na het stopzetten van de zoekactie kwam het goede nieuws dat de vrouw in goede gezondheid (met hond) was aangetroffen, zo'n 15 kilometer verderop. Zij kon weer snel herenigd worden met haar familie.

RHWZ heeft 1 mantrailhond, 3 vlaktehonden en 3 mensen ingezet. SAR Mantrailing Midden-NL was aanwezig met 1 mantrailhond en 1 geleider.
 
 

 

G r o o t s c h a l i g e  s p o e d i n z e t  v a n  d e  S a m e n w e r k e n d e  R e d d i n g s h o n d e n o r g a n i s a t i e s  ( S W R H )  n a a r  v e r m i s t e  v r o u w  ( 8 2 )  i n  S c h e v e n i n g e n
Op verzoek van de Politie Eenheid Den Haag hebben de Samenwerkende Reddingshondenorganisaties in de nacht van 2 op 3 oktober in Scheveningen gezocht naar een vermiste vrouw van 82 jaar.

De vrouw is woonachtig in een verzorgingstehuis in Scheveningen. De bejaarde vrouw, die lijdt aan dementie, wordt sinds donderdag 1 oktober 21.00 uur vermist. Ze ontsnapte donderdagavond even aan de aandacht van de verzorgers en is sindsdien niet meer gezien. Ze is slecht ter been en is zonder haar rollator vertrokken. De bejaarde vrouw droeg ten tijde van haar verdwijning een bruine colbert, een beige driekwartsbroek en bruine schoenen.

De politie heeft met man en macht naar de vermiste vrouw gezocht maar dat heeft helaas niets opgeleverd. Ook de zoekactie van de SWRH had niet het gewenste resultaat. Mocht u informatie hebben over deze vermissing neemt u dan zo snel mogelijk contact op met de politie.

De SWRH hebben naast reddingshonden ook mantrailhonden ingezet. Tevens is er gezocht met een mobiel team mantrackers. In totaal zijn er 28 honden en 37 personen bij de zoekactie betrokken geweest.

De RHWZ heeft 3 honden en 5 personen ingezet.

De Samenwerkende Reddingshondenorganisaties wensen de achterblijvers veel sterkte bij het verdere verloop van deze vermissing.

Update 18-10-15:
Vandaag kregen wij het trieste bericht dat het stoffelijk overschot van de vermiste vrouw is gevonden. Wij wensen de familie en nabestaanden veel sterkte bij de verwerking van hun verlies.
 
 


G r o o t s c h a l i g e   z o e k a c t i e   n a a r   v e r m i s t e   m a n   i n   h e t   d u i n g e b i e d   b i j   H e e m s k e r k
De RHWW kreeg van de Politie Noord Holland, District Kennemerland het verzoek om een groot stuk duingebied af te zoeken naar een man die al enige tijd vermist is. Omdat het zoekgebied groot was, is de zoekactie opgeschaald en bijstand gevraagd aan de samenwerkende reddingshonden groepen (SWRH).

Het af te zoeken gebied betrof een natuurgebied, daarom is er uitgebreid overleg geweest met, PWN, de beheerder van het gebied. Beheerder PWN stemde direct in met de zoekactie en heeft alle medewerking verleend zodat de grote groep reddingshonden hun werk konden doen.

Vanuit een centraal punt is de zoekactie gestart en konden alle groepen hun eigen stuk afzoeken. Het zoekgebied was, omdat het geaccentueerd terrein was, relatief zwaar. De honden hebben echter goed gewerkt. Uiteindelijk is de zoekactie erg goed verlopen en aan het einde van de dag was nagenoeg alles afgezocht. Ondanks de grote inzet is de vermiste man niet aangetroffen.

In totaal hebben er 37 honden en 49 mensen aan de zoekactie deelgenomen. De RHWZ heeft 2 honden en 2 mensen ingezet.

De SWRH wensen de achterblijvers veel sterkte bij het verdere verloop van deze vermissing.

Update 05-11-15: Vandaag is het stoffelijk overschot van de vermiste man in het duingebied aangetroffen De SWRH wensen de nabestaande veel sterkte met het verwerken van hun verlies.
  
 
 
 

 

  I n z e t   b i j   v e r m i s s i n g   8 4 - j a r i g e   m a n   i n   H o o f d p l a a t
Op zaterdag 4 juli 2015 zijn twee trailhonden van de RHWZ ingezet bij een vermissing van een 84-jarige man uit IJzendijke.

De fiets van de man was de middag daarvoor buitendijks de Scheldedijk in Hoofdplaat door een voorbijganger aangetroffen. Met drie boten van de KNRM, een helikopter en een hoogwerker van de brandweer was vrijdagavond al gezocht naar de man, zonder resultaat.

Het was aan de RHWZ- honden om de mogelijke richting te bepalen waarin de man was verdwenen. Beide honden gaven onafhankelijk van elkaar dezelfde richting aan. De richting lijkt de aanname die de politie reeds had geformuleerd te bevestigen.

Update: het lichaam van de vermiste man is 7 juli aangetroffen door een visser in een inlaag nabij Hoofdplaat.

RHWZ wenst familie, vrienden en bekenden veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.
 
 

 

Z o e k a c t i e   n a a r   v e r m i s t e   m a n  ( 8 3 )  i n   O u d e - T o n g e
Vrijdag 3 juli 2015 is in Oude Tonge met drie reddingshondenorganisaties gezocht naar een 83-jarige demente man. Woensdag 1 juli was de man voor het laatst gezien. De politie had eerder al gezocht met een helikopter en speurhonden.

Op verzoek van de familie en in samenwerking met de politie en brandweer hebben RHH, DRG en RHWZ vrijdag naar de man gezocht. De coördinatie was in handen van RHWZ. Vanwege de warmte is ervoor gekozen om 's avonds te zoeken. Met een trailhond van de RHWZ is een poging gedaan richting te kunnen bepalen.

Op verschillende plekken in Oude-Tonge is gezocht, waaronder langs enkele groenstroken en watergangen. Ook buurtbewoners hebben die avond gezocht. Rond 23.30 uur is de zoekactie beëindigd. Helaas is de man niet aangetroffen. In totaal zijn 10 honden en 19 mensen ingezet. De RHWZ was aanwezig met 5 honden en 9 mensen.

Op basis van nieuwe informatie is in overleg met de politie de volgende ochtend nog een korte zoekactie geweest met twee RHWZ-honden. Helaas heeft ook deze korte actie niets opgeleverd.

Update: het lichaam van de man is op 6 juli aangetroffen in een weiland langs de N59, in een gebied waar de honden niet hebben gezocht.

De RHWZ wenst de familie en nabestaanden veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.
  
 
 

 

  Z o e k a c t i e   v e r m i s t e   m a n   K a m p e r l a n d
 
 
Op dinsdag 17 februari 2015 heeft Reddingshonden Werkgroep Zeeland op verzoek van de politie gezocht naar een vermiste op en rondom de Oosterscheldekering met trailhonden, water- en vlaktehonden.

De nauwe samenwerking met de politie werkte verbindend en leidde tot effectiviteit en ondersteuning zodat geleiders en honden veilig en onbelemmerd hun werk konden verrichten.

De hoogte, het ruwe water en... het getij, de gigantische bazaltblokken en de pijlerdam zelf maakten de inzet complex. De teams werden geconfronteerd met de beperkingen en mogelijkheden van deze typische en unieke Zeeuwse elementen.

De man werd helaas niet aangetroffen. RHWZ leeft mee met de familie in deze onzekere en verdrietige omstandigheden.
 
 

 

Z o e k a c t i e   n a a r   v e r m i s t e   m a n   ( 4 7 )   i n   d e   o m g e v i n g   v a n   A u s t e r l i t z
Met 45 reddingshonden, en 63 mensen is zondag gezocht op een deel van het Defensieterrein, de Leusderheide, naar de sinds 12 april vermiste man.

De Amersfoorter verdween, na een werkbijeenkomst. Zijn verlaten auto werd bij de Pyramide van Austerlitz teruggevonden. Het oefenterrein van Defensie is eerder met een helikopter afgezocht. Ook zoekacties in andere delen van de omgeving van Austerlitz hadden geen resultaat.
 
Dankzij de medewerking van het Ministerie van Defensie en met speciale dank aan de Minister van Defensie mevr. Hennis, was het mogelijk om het oefenterrein af te zoeken. Het oefenterrein is normaal gesproken afgesloten voor publiek. Terreinopzichters van Defensie hebben de zoekactie, waar mogelijk, ondersteund.
 
De Pyramide van Austerlitz heeft, hoewel het voor hun een druk bezochte dag was, een deel van de parkeerplaats beschikbaar gesteld en daarmee gelegenheid gegeven om met de grote groep te verzamelen en plaats te bieden voor de commandopost, waar vanuit de zoekactie werd gecoördineerd.
 
Ondanks de grote hoeveelheid honden heeft de zoekactie, van de samenwerkende reddingshonden, helaas geen aanwijzingen opgeleverd. Het terrein bestond uit bos, heide en zandverstuivingen. Omdat het zoekgebied geaccentueerd was en de hoge temperaturen was het voor de honden een zware dag.

De vrienden en bekenden van Hanno van Mil, die al drie maanden onafgebroken zoeken naar de Amersfoorter, vragen vakantiegangers om flyers mee te nemen naar benzinestations, wegrestaurants en andere veel bezochte plaatsen, waar toeristen komen.
 
In totaal zijn er door de samenwerkende reddingshonden organisaties 45 honden en 64 personen ingezet. Aan de zoekactie, hebben namens de samenwerkende reddingshonden, de volgende organisaties deelgenomen:  Delta, RHWW,  RHH, RWO, Oger, RHWZ en VRH.
 
De RHWZ heeft 3 honden en 5 personen ingezet.
  
 
 
 

 

V e r m i s s i n g   5 9 - j a r i g e   v r o u w   u i t   M i d d e l b u r g
Sinds 28 april wordt een 59-jarige vrouw in Middelburg vermist. Op 13 mei werd bij de Delta Reddingshonden Groep het verzoek van de recherche, vermissingen, ontvangen voor een zoekactie in een tweetal gebieden aan de rand van Middelburg. De DRG heeft assistentie gevraagd aan de RHWZ.

Z
aterdag  17 mei hebben beide reddingshondenorganisaties deze zoekactie uitgevoerd met 7 combinaties en ondersteunende mensen. Bij deze zoekactie was eveneens ondersteuning van de politie op basis en boa's die nieuwsgierigen op gepaste afstand hielden.

De zoekactie is prima verlopen, helaas konden wij de pijn en onzekerheid bij de achterblijvende familie niet wegnemen, mevrouw is niet door ons gevonden.

Wij wensen de familie veel sterkte.

Bericht op Omroep Zeeland
Bericht op HV Zeeland

Update: Op vrijdag 31 oktober is het lichaam van de vermiste vrouw door een voorbijganger gevonden in de buurt van Meliskerke.
RHWZ wenst de familie, vrienden en bekenden heel veel sterkte toe met de verwerking van dit verlies.
  
 
 
 

 

u c c e s v o l l e   s p o e d i n z e t   n a a r   v e r m i s t e   m a n   ( 8 1 )   i n   A r n h e m
In de ochtend van tweede paasdag kreeg de RHWW, van de Politie Gelderland-Midden, het verzoek om te zoeken naar een vermiste man (81) uit Arnhem. Op het moment van de aanvraag was de man al enige tijd vermist. Omdat het ging om een niet zelfredzame man was snelle actie geboden. Direct zijn de hondengeleiders van de RHWW en de Mantrailgroep Nederland onderweg gegaan om de zoekactie op te starten.
 
Inmiddels had de politie ook al groots ingezet. Met diverse eenheden waren zij op zoek naar de man en werden tips die binnen kwamen n.a.v. het burgernet bericht gecontroleerd. Ook is er een helikopter van de landelijke eenheid politie ingezet om het gebied van uit de lucht af te zoeken.
 
Bij aankomst in het zoekgebied is kort met de politie overlegd welk gebied er afgezocht moest worden. Omdat dit gebied uiteindelijk te groot was voor alleen de honden van de RHWW is de zoekactie opgeschaald naar de samenwerkende reddingshonden organisaties.
 
Door alle activiteiten rondom het park Presikhaaf waren ook de bewoners in het gebied erg alert. Een uur na het opstarten van de zoekactie kwam de gouden tip dat er een man was gezien, in een bosschage, die voldeed aan het signalement. Direct is de groep die in dat gebied aan het zoeken was naar de betreffende plek gestuurd. Samen met de politie is de vermiste man levend aangetroffen. Direct is er eerste hulp verleend aan de onderkoelde man, en even later is hij overgedragen aan de opgeroepen ambulance.
 
Door de goede samenwerking tussen de verschillende hulpverleningsdiensten en alerte burgers is deze vermissing gelukkig goed afgelopen.
 
In totaal zijn er 18 honden van de MNL en de RHWW ingezet en waren er nog 18 honden van de samenwerkende reddingshonden groepen onderweg.
 
De RHWZ was met 5 honden en 8 mensen onderweg.

http://www.omroepgelderland.nl/web/nieuws-1/2056809/bejaarde-man-in-arnhem-terecht.htm#.U1VVRbuKCM9

 

G r o o t s c h e e p s e   z o e k a c t i e   n a a r   e e n   v e r m i s t e   v r o u w   ( 3 6 )   i n   O o s t v o o r n e
Op zondag 26 januari hebben de samenwerkende reddingshonden een grootscheepse zoekactie gehouden in de natuurgebieden in de omgeving van Oostvoorne. Tijdens deze zoekactie is gezocht naar een sinds 26 september vermiste vrouw. De vrouw is in zorgwekkende omstandigheden vermist geraakt, en sindsdien is niets meer van haar vernomen.
 
Al eerder is er in deze vermissingszaak, kleinschalig, gezocht door de RHWW. Aan de hand van haar telefoongegevens kon er een zoekgebied worden bepaald. Omdat het een groot en moeilijk toegankelijk gebied betrof is de zoekactie opgeschaald. Het zoekgebied bestond uit bossen en duingebieden. Er is de hele dag gezocht. Helaas zonder dat de vermiste vrouw is gevonden.
 
Aan de zoekactie hebben de volgende organisaties deelgenomen: Delta reddingshonden, RHH,  RHGD, RHWZ, VRT, VRH, Oger en RHWW. In totaal zijn er 40 honden en 60 personen ingezet. De RHWZ heeft met 3 honden en 9 mensen deelgenomen aan de zoekactie.
 
We wensen de familie veel sterkte bij het verdere verloop van deze vermissing.
  
 
 
 

 

V e r m i s t e   o p v a r e n d e n   W e m e l d i n g e
Op 12 augustus 2013 voltrok zich een drama bij Wemeldinge in het kanaal. Een kleine motorboot werd bij de brug te Wemeldinge overvaren door een grote, Duitse, gastanker. Het motorbootje kwam na de overvaren vast te liggen tussen de bodem en de onderkant van de tanker. Een vrouw is uit het water gehaald en overgebracht naar het ziekenhuis, waar ze later is overleden.

De berichtgeving was toen als volgt: mogelijk nog drie mensen vermist. De inzetleider en inzetcoördinator van Reddingshondenwerkgroep Zeeland zijn ter plaatse gaan bekijken of de honden van RHWZ hulp konden bieden. Het was onduidelijk of de drie vermiste lichamen zich nog in het schip bevonden of mogelijk door de stroming meegenomen. Toen het schip uiteindelijk geborgen werd, is er nog een lichaam in het schip gevonden. Volgens de politie waren er geen andere opvarenden. Inzet van de honden bleek daardoor niet nodig en inzetleider en inzetcoordinator zijn daarop weer teruggekeerd naar huis.
  
 
 
 

 

G r o o t s c h a l i g e   z o e k a c t i e   n a a r   v e r m i s t e   v r o u w   D e l f t
Op 30 juni werd een grootschalige zoekactie uitgevoerd in Delft naar een vrouw van 77 jaar.

Op verzoek van de Politie Leiden Zuid en landelijk bureau vermiste personen heeft de RHWW een verzoek ontvangen om te assisteren bij een verontrustende vermissingszaak van een vrouw uit Delft die sinds 22 april wordt vermist. Hierop heeft de RHWW direct de Samenwerkende Reddingshonden Organisaties benaderd. De leden van de inzetgroepen zijn hierop per SMS opgeroepen om op een parkeerplaats nabij het zoekgebied te verzamelen. Na een briefing door de recherche die belast is met deze vermissing werd onder andere gezocht in het natuurgebied ten noorden van de Ikea.

Aan de zoekactie deden de volgende reddingshonden groepen mee: RHWW, Reddingshonden NU, RWO, VRT, Vlaamse reddingshonden, Delta reddingshonden, Oger zoekhonden, RHH en RHWZ. In totaal zijn 54 reddingshonden, 73 personen ingezet.
De RHWZ heeft 4 reddingshonden en 8 vrijwilligers ingezet.

Tijdens deze zoekactie werd de vermiste helaas niet gevonden.

Update:
Op 12 oktober 2013 is het lichaam van de 77-jarige vrouw aangetroffen door een wandelaar.

De RHWZ wenst de familie, vrienden en bekenden heel veel sterkte toe met de verwerking van dit verlies.
  
 
 
 

 

S p o e d i n z e t    n a a r   v e r m i s t e  v r o u w   S i n t   M a a r t e n s d i j k
Op 2 januari kwam 's middags de melding binnen van een vermissing van een 72-jarige dementerende vrouw in Sint Maartensdijk. Direct werden de RHWZ-vrijwilligers opgeroepen en al snel was iedereen ter plaatse. Voordat de zoekactie startte zocht de politie met een helikopter met warmtesensor. Dat leverde helaas niets op. Vervolgens zocht RHWZ met een trailhond vanaf de woning van de vrouw. Ook werd met vlaktehonden een deel van het natuurgebied bij Sint Maartensdijk afgezocht. Het was inmiddels donker wat het zoeken niet vergemakkelijkte. Het gebied was drassig tot nat en voorzien van wild, waterpartijen en riet. RHWZ was aanwezig met vijf combinaties en vijf ondersteuners. Vanwege de grootte van het gebied is opgeschaald en is ondersteuning gevraagd van de Delta Reddingshonden Groep. Zij hebben meegezocht met zes combinaties. Helaas werd de vrouw hierbij niet aangetroffen. Rond 22.00 uur is de zoekactie gestaakt.

De volgende dag kwam het bericht dat het lichaam van de vrouw rond het middaguur door wandelaars was gevonden in een sloot langs de Provincialeweg in Sint Maartensdijk, buiten het zoekgebied van de honden.

RHWZ wenst de familie, vrienden en bekenden heel veel sterkte toe met de verwerking van dit verlies.
  
 
 
 

 

S p o e d i n z e t    n a a r   v e r m i s t e  m a n  W i l h e l m i n a d o r p 
Donderdagavond 20 december kwam een melding binnen van een vermissing van een verwarde 77-jarige man uit Wilhelminadorp.

RHWZ heeft direct vier RHWZ-geleiders met honden en vier vrijwilligers opgeroepen. Omdat de kans groot was dat de man nog in leven was, is direct besloten op te schalen en is ook de Delta Reddingshondengroep (DRG) gevraagd ondersteuning te bieden bij de zoekactie.

In overleg met de politie is eerst gestart met een trailhond. Al tijdens het lopen van de trail en nog voordat de overige RHWZ-ers en de DRG aanwezig waren, kwam het goede nieuws dat de man terecht was en kon de inzet worden beëindigd.
  
 
 
 

 

Z o e k a c t i e    n a a r   v e r m i s t e   v r o u w   u i t   G o e s
Op 20 oktober, eind van de ochtend kwam de melding binnen dat er een twintigjarige vrouw uit Goes met een verstandelijke beperking vermist werd sinds 19 oktober, om 23.00 uur.

Na contact met de politie en familie is een trail uitgelopen door een RHWZ-mantrailhond. Op basis van de duidelijke aanwijzingen van de hond was er geen aanleiding om de zoekactie uit te breiden met meerdere honden. Helaas is de vrouw niet gevonden.

De trailbevindingen zijn persoonlijk aan de politie overgedragen.

Update: Twee dagen later heeft de vrouw zichzelf in goede gezondheid gemeld bij de politie.
  
 
 
 

 

Z o e k a c t i e    n a a r   v e r m i s t e   m a n   ( 5 1 )   u i t   H i j k e n
Op zaterdag 8 september 2012 is met 26 honden en 41 vrijwilligers van de Samenwerkende Reddingshonden Organisaties gezocht in de omgeving van Hijken naar een 51-jarige man die sinds 6 september vermist werd. Tijdens de zoekactie is de man helaas niet aangetroffen.

RHWZ heeft bij deze zoekactie 2 reddingshonden en 6 vrijwilligers ingezet.

Kijk hier voor een bericht van RTV Drenthe.
Kijk voor meer foto's en een video hier (Compact Media).
  
 
 
 

 

Z o e k a c t i e   n a a r   v e r m i s t e   m a n   u i t   C a s t r i c u m
Het lichaam van de vermiste man is inmiddels aangetroffen.

De RHWW ontving op 15 mei het verzoek van de regiopolitie Noord-Holland-Noord om ondersteuning te bieden aan een zoekactie naar een sinds 14 mei vermiste man. De man (55) was als vermist opgegeven en het laatst gezien in Castricum. De zoekactie is in nauw overleg met het lbvp van het KLPD uit Zoetermeer opgestart.

Aangezien het om een recente vermissing ging, met kans op overleven, heeft de RHWW de Samenwerkende Reddingshonden Organisaties gevraagd aan de zoekactie deel te nemen. Omstreeks 15:30 uur werden door de inzetleiding de alarmeringen naar de reddingshondengeleiders en de andere organisaties per sms verzonden. Rond 19:00 uur werd de zoekactie in Castricum gestart.

In totaal hebben 38 reddingshonden en een 50-tal vrijwilligers deelgenomen aan de zoekactie die werd beëindigd in de nacht van 16 mei om 02:30 uur. Ook hebben leden van de reddingsbrigade uit Castricum en de beheerder van het duingebied deelgenomen aan de zoekactie. Deze grote inzet heeft nog geen resultaat opgeleverd. Het doorzochte gebied betrof bos- en duingebied in een geaccidenteerd terrein. Het weer was regenachtig soms met hagel en er stond een flinke wind.

De RHWZ heeft tijdens deze zoekactie 6 reddingshonden en 9 vrijwilligers ingezet.

Op 17 mei ontvingen wij het trieste bericht dat het lichaam van de vermiste man is gevonden. Het lichaam is aangetroffen op een andere plaats en op geruime afstand waar met de reddingshonden is gezocht.

De RHWZ wenst de familie, vrienden en bekenden heel veel sterkte toe met de verwerking van dit verlies.
  
 
 

 

Door inzet van Samenwerkende Reddingshonden Organisaties wordt lichaam vermiste vrouw in zeer korte tijd teruggevonden
Op verzoek van het VRT en in overleg met het KLPD (lbvp) in Zoetermeer heeft de RHWW een zoekactie naar een vermiste vrouw (62) uit Gemert gecoördineerd. Daarbij zijn de Samenwerkende Reddingshonden Organisaties ingezet. In totaal zijn 57 reddingshonden en 70 vrijwilligers afkomstig uit het hele land ingezet. Ook deed een team (VRH) uit België mee. De andere organisaties uit Nederland waren: VRT, RHWW, RHH, RHWZ, RWO, RHN, RHGD, OZH.

De vrouw was vermist sinds de avond van 24 januari, in die week is ook haar fiets teruggevonden. Daardoor kon een zoekgebied worden bepaald. Het te doorzoeken gebied betrof voornamelijk een groot bosgebied in de omgeving van De Mortel / Gemert.
 
Op 29 januari omstreeks 09:45 waren alle teams van start gegaan. Zij ontvingen allen een kaart met een deel van het totaal te doorzoeken gebied. Al binnen een half uur kon één van de teams aan de CP van de zoekactie melden dat het lichaam van de vermiste vrouw was terug gevonden.
 
De RHWZ nam aan deze zoekactie deel met 7 honden en 11 vrijwilligers.

De RHWZ wenst de familie, vrienden en bekenden heel veel sterkte toe met de verwerking van dit verlies.
  
 
 
 

 

 S p o e d i n z e t   n a a r   v e r m i s t e   v r o u w   u i t   R e n k u m
Door de politie Gelderland Midden is tijdens de nachtelijke uren aan de RHWW gevraagd haar hulp aan te bieden om te zoeken naar de vermiste vrouw (68) uit Renkum. De vrouw was de avond ervoor als vermist opgegeven.
Rond de klok van 04:15 uur werd door de inzetcoördinator de reddingshondenteams opgeroepen om zich in Renkum te melden. Omstreeks 06:00 uur waren de eerste teams al aan het zoeken. Gedurende de dag werden de eerste teams door anderen afgelost en om 21:00 uur werd de zoekactie met de reddingshonden afgebroken, de vrouw is daarbij niet gevonden.
 
Er zijn gedurende deze zoekactie in totaal 37 reddingshonden en 48 vrijwilligers ingezet van verschillende organisaties uit het land. Er is gezocht in en rondom Renkum, zowel in het bebouwde gebied, de bossen en de uiterwaarden. Ook is er op de Rijn gezocht.
De politie was met meerdere agenten gedurende deze zoekactie aanwezig en er is die dag een helikopter ingezet. Ook werd een SMS alert uitgestuurd.
 
De volgende organisaties hebben aan deze zoekactie deelgenomen; RHWZ, RHH, VRT, RHGD, Oger, Mantrailgroep NL en de RHWW zelf, die ook de coördinatie van de zoekactie voor haar rekening nam.

De Reddingshonden Werkgroep Zeeland heeft bij deze zoekactie 5 reddingshonden en 8 vrijwilligers ingezet.
  
 
 
 

 

 G r o o t s c h a l i g e   i n z e t   i n   A m s t e l v e e n
Ondanks de inzet op 21 augustus van 7 samenwerkende reddingshonden organisaties (RHWW, RHH, VRT, RWO, RHGD, RHWZ, RHGG) uit het hele land, heeft men de vermiste bejaarde vrouw (89) uit Amstelveen niet kunnen vinden.

In totaal werden 39 reddingshonden en 54 vrijwilligers bij deze inzet betrokken. Er is een zeer groot oppervlak afgezocht, zowel op het land als op het water. Van de St. Brentano - Amstelveen werd de nodige gastvrijheid ontvangen, ook werd van daar uit met het commandovoertuig de inzet gecoördineerd.

De inzet was een vervolg op de inzet van van de RHWW op 17-08-11 en ook werd deze inzet in samenwerking met de Regiopolitie Amsterdam-Amstelland en het KLPD (lbvp) uitgevoerd. Deze inzet werd door de vrijwilligers zelfstandig en in goede samenwerking met elkaar uitgevoerd.

De RHWZ heeft deelgenomen met 5 reddingshonden en 8 vrijwilligers.

Op 4 september is door de RHWW verder gezocht in Amstelveen. Daarbij is het lichaam van de vrouw door de honden gevonden in een nog niet eerder afgezocht gebied.

RHWZ wenst de nabestaanden veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.
  
 
 
 

 

 Z o e k a c t i e   n a a r   v e r m i s t e   d u i k e r
Zaterdag 13 augustus 2011 heeft ReddingshondenWerkgroep Zeeland (RHWZ) in samenwerking met Wrakduikstichting de Roompot, gezocht op de Oosterschelde naar de vermiste Belgische duiker. De duiker is sinds afgelopen zondag vermist.

De ervaren honden van ReddingshondenWerkgroep Zeeland hebben onafhankelijk van elkaar, dezelfde plaats op het water gemarkeerd. De coördinaten van deze plaats zijn ter beschikking gesteld aan de politie. 

Wrakduikstichting de Roompot en ReddingshondenWerkgroep Zeeland hopen dat deze gegevens een bijdrage leveren tot het vinden van de vermiste man.

Update: Op woensdag 17 augustus is de duiker aangetroffen in de Oosterschelde bij werkzaamheden aan een dijk, twee kilometer oostelijk van de plaats van het ongeval.

RHWZ wenst de nabestaanden veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.
  
 
 
 

 

 G r o t e   z o e k a c t i e   i n   d u i n e n   b i j   I J m u i d e n
Op verzoek van de politie Kennemerland heeft de RHWW op 3 juli 2011 een grootschalige zoekactie georganiseerd. Het betrof een vermissing van een man (48) uit IJmuiden die op 22 juni vanaf een nabijgelegen camping was verdwenen. Aangezien het om een zeer uitgestrekt duingebied ging werden direct de samenwerkende reddingshonden organisaties gevraagd aan deze zoekactie deel te nemen.

Het resultaat was dat alle 8 aangesloten groepen deelnamen waardoor 44 reddingshonden en 58 vrijwilligers konden worden ingezet. Deze teams waren afkomstig uit heel Nederland. Eerder had de politie o.a. al een helikopter ingezet, echter zonder resultaat.

De zoekactie werd om 10:00 uur gestart. Er werden meerdere kleinere gebiedjes gelijktijdig doorzocht. Door de natuurlijke ontwikkeling van het duingebied en in combinatie met de zon en de stevige bries werd het geen gemakkelijke dag. Rond 17:30 werd de zoekactie gestaakt nadat iedere groep zijn gebied had afgemaakt.

Gedurende deze zoekactie werd de vermiste man helaas niet aangetroffen.

De RHWZ nam aan deze zoekactie deel met 6 reddingshonden en 8 vrijwilligers.

Op 5 september 2011 is het lichaam door wandelaars aangetroffen in een ander deel van het duingebied.

RHWZ wenst de familie, vrienden en bekenden veel sterkte toe met de verwerking van dit verlies.
  
 
 
 

 

Regelmatig staat in de krant te lezen dat er mensen worden vermist. Iemand verlaat verward of overstuur de woning of mensen raken spoorloos op of in het water, na een ramp, tijdens een wandeling, of een vakantie. De oorzaak is in eerste instantie niet belangrijk! Waar het om gaat is dat de persoon zo snel mogelijk teruggevonden wordt.

Hieronder vindt u het archief van de inzetten van de RHWZ:

Zoekactie naar vermiste man Vlissingen
Datum:   27-02-2016
Plaats:   Vlissingen

Op 27 en 28 februari heeft RHWZ gezocht naar een vermiste man uit Vlissingen.

Deze man was sinds de woensdagavond ervoor vermist. De politie had al gezocht met helikopter en een diensthond. In het Nollebos bij Vlissingen werden sporen gevonden die wezen op de aanwezigheid van de man. Vrijdag is de Kanovijver met een brandweerboot met sonar afgezocht. Daarop is met dreglijnen gezocht naar de man. Daarbij werd geen lichaam gevonden.

In overleg met de politie heeft RHWZ zaterdag 27 februari met twee trailhonden, en drie waterhonden in de omgeving van de Kanovijver een zoekactie gehouden. Dit gaf aanleiding de volgende dag op het water te gaan zoeken. De brandweer verleende hierbij ondersteuning. Twee waterhonden gaven onafhankelijk van elkaar aan op een plek waar eerder door de sonar iets werd waargenomen. De co÷rdinaten van deze plek zijn aan de politie doorgegeven. Door het troebele water was het echter niet mogelijk te duiken. Daarna hebben teams van de landelijke politie aanvullende zoekacties uitgevoerd zowel op het water als in het bos rond de Kanovijver. Ook RHWZ heeft op 23 maart op verzoek van de politie nog een stuk bos uitgekamd om dit gebied te kunnen uitsluiten.

Op donderdag 24 maart is het naar bovengekomen lichaam van de man door een medewerker van restaurant De Kanovijver in het water aangetroffen.

RHWZ wenst de nabestaanden veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

Foto's: Frans Bosscha
 

Bent u betrokken geweest bij één van onze inzetten en wilt u uw verslag toevoegen aan het onze website? Stuurt u dan een berichtje aan webmaster@rhwz.nl dan voegen we uw verslag toe.

De rhwz behoudt het recht aangeleverde stukken te redigeren, in te korten of te weigeren.