Ieder jaar organiseert de RHWZ een trainingsweek voor aangeslotenen en donateurs. Het doel van deze week is de band tussen geleider en hond versterken en het oplossend vermogen van hond en geleider stimuleren. Ook wordt er in de week nauw samengewerkt met andere combinaties en de theoretische onderbouwing van het werk krijgt volop aandacht.

De RHWZ trainingsweek is dé mogelijkheid om in korte tijd een grote sprong vooruit te maken voor baas en hond. Alles wat u wilt weten over de eerstvolgende trainingsweek en de ervaringen uit voorgaande edities kunt u terugvinden in het onderstaande overzicht.

Trainingsdagen RHWZ
Begindatum:   10-05-2013
Einddatum:   15-05-2013

Jaarlijkse trainingsdagen voor RHWZ-geleiders en honden. Het doel is het professionaliseren van geleiders, het verdiepen van kennis en vaardigheden op het
gebied van het reddingswerk.