Donateurformulier
 
Bedrijf
Naam en voorletters
 dhr.    mevr.
 *
Adres/ Huisnr
 *
Postcode/ Woonplaats
 *
Telefoon
Email
Bedrag(€)

Keuze:
  U kunt mij noteren als donateur met een jaarlijkse bijdrage van minimaal € 25,-.
 
  Ik stort als begunstiger een éénmalige bijdrage o.v.v. eenmalige donatie.
Het bedrag stort ik op de RHWZ rekeningnummer IBAN NL59 TRIO 0390 1592 63
 
  Ik heb contant gegeven aan
 op   (datum)
 
  Ik wil graag actief betrokken zijn bij de RHWZ en hand en spandiensten verrichten bij het TOL team, tijdens inzetten, trainingen en/of andere activiteiten.
 
Als u uw mail-adres heeft ingevuld krijgt u automatisch de RHWZ nieuwsbrief toegestuurd, waardoor u op de hoogte kunt blijven van ontwikkelingen, gebeurtenissen en activiteiten bij de RHWZ.

U kunt dit formulier ook printen en op sturen naar:
RHWZ, postbus 119, 4460 AC Goes

Hartelijk dank voor uw bijdrage!