Naast een (eenmalige) donatie heeft u nog een aantal andere mogelijkheden om de RHWZ te steunen met uw financiële bijdrage.

Belastingvrij schenken
Een notariële schenking, ook wel lijfrente schenking genoemd, is een vorm van schenken met een maximaal belastingvoordeel. In tegenstelling tot normale giften is deze schenking volledig aftrekbaar van de inkomstenbelasting, zonder drempel. Uw fiscale voordeel is afhankelijk van uw inkomen en de belastingschijven waarin u valt. De fiscus betaalt dus maximaal 52% van uw schenking.

Schenking bij notariële akte
Een andere fiscaal voordelige schenking is de eenmalige schenking bij notariële akte. Deze 'schenking op papier' is aftrekbaar van uw vermogensbelasting. De rente, die volledig aftrekbaar is van uw inkomstenbelasting, maakt u elk jaar aan ons over. Voorwaarde voor deze schenking is dat er in een notariële akte wordt vastgelegd hoeveel u jaarlijks, gedurende tenminste vijf jaar, schenkt.

Nalatenschap 
Pas na uw overlijden komt de toegezegde schenking ten goede aan de RHWZ. Bij nalatenschappen aan de RHWZ hanteert de belasting een lage heffing voor de successierechten omdat de reddingshondenwerkgroep Zeeland gezien wordt als een 'algemeen nut beogende instelling'. Tot een bepaald bedrag hoeft de RHWZ helemaal geen successierechten te betalen. Boven dat bedrag zijn de successierechten lager dan die bijvoorbeeld verre familie of kennissen zouden moeten betalen. Dat bedrag wordt jaarlijks bijgesteld.

Steun via uw testament
In uw testament kunt u de reddingshondenwerkgroep Zeeland in aanmerking laten komen voor (een deel van) uw nalatenschap.

Er zijn drie manieren:

Mede-erfgenaam (erfstelling)
Bij testament legt u dan vast dat de reddingshondenwerkgroep Zeeland een percentage van uw nalatenschap krijgt. Uw erfenis kan bestaan uit geld en/of goederen. Uw notaris kan u verder informeren over de mogelijkheden.

Een legaat
Een legaat is een in een testament vastgelegde schenking. Het is dus geen percentage van uw bezit, maar een vastgesteld bedrag. Het is ook mogelijk om goederen te legateren, zoals bijvoorbeeld een huis of (een deel van) de inboedel. U kunt in uw testament de volgende passage oplaten nemen: "Ik legateer vrij van rechten en kosten aan de reddingshondenwerkgroep Zeeland een som groot €....... en/of de volgende goederen......".

Verzoek aan erfgenamen
U kunt in uw testament uw erfgenamen verzoeken om na uw overlijden een bedrag uit te keren aan de reddingshondenwerkgroep Zeeland. Een verzoek is echter, in tegenstelling tot een legaat of erfstelling, niet bindend.

Meer weten?
Als u meer wit weten over de mogelijkheid ons iets te schenken, of u wilt met ons in contact komen, vult u dan het donateurformulier in of benadert u de contactpersoon binnen de RHWZ, deze zal u graag nader informeren.
Ook de notaris kan u alles vertellen over dit soort zaken. U kunt vrijblijvend en anoniem bellen met de Notaristelefoon. Iedere werkdag van 9.00 uur tot 14.00 uur op telefoonnummer 0900 - 3 46 93 93 (€ 0,25 per minuut).