Training en opleiding

Welke honden en geleiders zijn geschikt?
In principe kan iedere hond worden opgeleid tot reddingshond. Bij RHWZ hebben we op dit moment onder andere een border collie, nova scotia duck tolling retrievers, een duitse herder, een viszla, een golden retriever, een beagle, een field spaniel en een kruising. Het belangrijkste is dat de hond gemotiveerd is om te werken en sociaal is in de omgang. Daarnaast is een goede baas-hond relatie een voorwaarde. Van de geleider wordt verwacht dat hij of zij een goede conditie heeft, bereid is tot samenwerken en op iedere training aanwezig is (iedere woensdagavond en daarnaast één keer per maand een dag in het weekend). Een inzetbare geleider moet met een eventuele werkgever afspraken hebben gemaakt over het vrijaf nemen bij een inzet. Inzetten komen namelijk vaak onverwacht.

Wat is coachschap?
Binnen RWHZ werken we niet met instructeurs maar met coaches. Dat wil zeggen dat er niet een instructeur is die zegt wat de geleider moet doen, maar dat de geleider zelf verantwoordelijk is voor zijn of haar trainingstraject. Op de training bepaalt de geleider zelf aan welk deel van de oefening hij of zij wil werken en op welke manier. De coaches en andere geleiders ondersteunen hierbij door gerichte vragen te stellen.

Ja, ik wil graag aan de slag met mijn hond binnen RHWZ!
Als het reddingshondenwerk je leuk lijkt, je bent bereid samen te werken en je wilt je inzetten om op een professionele manier op zoek te gaan naar vermisten, dan kun je contact opnemen met de coach: Olga Franse 0113 -27 1113.  Na een intakegesprek kun je vier keer op een training komen kijken zonder hond.  Vervolgens kun je drie maanden met je hond meetrainen. In die periode kun je kijken of het reddingswerk iets voor je is. Als de coaches, andere geleiders en het bestuur na die drie maanden toekomstperspectief zien voor jou binnen de RHWZ kun je je definitief aansluiten.