Bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit drie mensen. Zij sturen de stichting aan en zijn eindverantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de club.

Coaches
Ervaren coaches verzorgen de trainingen die steeds op andere locaties plaatsvinden om de combinaties zoveel mogelijk ervaringen op te laten doen. Zij houden zich op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in binnen - en buitenland.

Inzetleiders
Zij zijn verantwoordelijk voor een inzet van melding tot en met evaluatie. Zij selecteren de teams die worden ingezet, bepalen de strategie, hebben overleg met brandweer, politie en andere betrokkenen. De inzetleider wordt ondersteund door de inzetcoördinator.

Thuisfrontcoördinator
De thuisfrontcoördinator is de schakel tussen de inzetleider / coördinator, en de mensen die zich gereed houden om ingezet te worden. Ook de mensen die nog niet inzetbaar zijn worden door hen geïnformeerd.

Inzetbare hondenteams
Dit zijn de mensen met hun honden die het speurwerk verrichten. De honden zijn getraind om menselijke geuren te verwijzen. De geleiders zijn getraind als zelfstandig werkende deskundigen.

Trainende leden
Trainende leden zijn beginnende en reeds ervaren mensen en honden die ervoor zorgen dat 365 dagen van het jaar inzetbare teams geleverd kunnen worden voor het lokaliseren van vermiste personen.

Tol-team (techniek,ondersteuning,logistiek)
De mensen van het TOL-team zijn onmisbaar. Zij zijn het die ervoor zorgen dat het werk veilig en met de juiste middelen kan gebeuren. Bijvoorbeeld de duikers die meewerken tijdens het trainen van de honden, vervullen ook tijdens een inzet op het water een belangrijke taak.

Activiteitencommissie
De activiteitencommissie zorgt ervoor dat er met alle betrokkenen een aantal keren per jaar gezamenlijk iets wordt ondernomen om de onderlinge band te versterken.

Pr-commissie
De PR-commissie houdt zich bezig met alle PR-activiteiten van de stichting zoals: de nieuwsbrief, de website, folders, contacten met de pers, benaderen van sponsors en adverteerders.

Sponsors
De RHWZ wordt niet gesubsidieerd. De aangeslotenen betalen een bijdrage. Soms ontvangt de stichting vergoeding voor een inzet maar veelal dragen de hondengeleiders de kosten zelf. Vandaar dat schenkingen, erfenissen of financiële ondersteuning van sponsors van wezenlijk belang zijn. Sponsors ondersteunen de stichting soms ook door materialen gratis te leveren of met korting te verkopen.

Donateurs
Ook op kleine schaal zijn mensen die de stichting een warm hart toe dragen van harte welkom. Eenmaal per jaar ontvangen zij een betalingsverzoek. Zij ontvangen regelmatig de nieuwsbrief en blijven zo op de hoogte van het reilen en zeilen binnen de stichting. Ook donateurs worden veelal uitgenodigd op activiteiten die de evenementencommissie organiseert. Zij kunnen zich ook inschrijven voor de jaarlijkse trainingsweek van de RHWZ.

Winkel
In de RHWZ winkel zijn trainingsattributen te koop en degelijke kleding om in te trainen of om mee op inzet te gaan. Ook hebben we een aantal RHWZ promotie artikelen. U vindt onze winkel op evenementen.