Sponsorformulier
 
Bedrijf
Naam en voorletters
 dhr.    mevr.
 *
Adres/ Huisnr
 *
Postcode/ Woonplaats
 *
Telefoon
Email
Bedrag(€)

Keuze:
 
  Ik stort op RHWZ rekeningnummer IBAN NL59 TRIO 0390 1592 63 o.v.v. project 
 
  Ik heb contant gegeven aan
  op   (datum)

  Wilt u contact opnemen, om de sponsormogelijkheden door mijn bedrijf, nader te bespreken.

U kunt dit formulier ook printen en op sturen naar:
RHWZ, postbus 119, 4460 AC Goes

Hartelijk dank voor uw bijdrage!